V bytě rodičů a s předčasnou ejakulací aneb Náš první sex

Téměř každého to jednou potká a každého to ovlivní. Někdo bude na své milostné „poprvé“ vzpomínat jako na krásný zážitek, spojený s první láskou, jiný se naopak bude snažit co nejrychleji zapomenout a přebít tuto zkušenost nějakou jinou, lepší. Na mladé páry zkrátka při milování číhá řada nástrah, se kterými se musí na startu své milostné kariéry statečně popasovat, jako ostatně už celé generace před nimi…

Věk první soulože

Nejspíš nebude žádným tajemstvím a už vůbec ne překvapením, že dnešní mladí začínají s milostnými hrátkami stále dříve. Při předešlých výzkumech se věk první soulože jak u mužů, tak u žen, pohyboval nad hranicí 18 let. Nyní se však vůbec poprvé dostal pod tuto hranici. Prvnímu sexu se tak dnes páry oddávají ještě před dovršením plnoletosti. Vyjádřeno přesným statistickým číslem to znamená v 17,79 letech u mužů a 17,73 letech u žen.

Kde se to poprvé odehrává?

Dnešní mladí milenci už zřejmě nejsou tak romantické povahy, jako jejich předchůdci v minulých letech, kdy přes 50 % z nich přiznávalo, že svou milostnou premiéru absolvovali někde v přírodě. V aktuálním průzkumu sexuálního chování Čechů uvedlo přírodu jako místo prvního styku jen 25 % respondentů. Naopak největší část (37 %) si pro první milování vybralo vhodný moment, kdy rodiče nebudou doma, a byt zůstane volný. Další stabilně oblíbené místo pro první milování je kolej nebo internát, který uvádí 9 % dotázaných.

A co ochrana?

Pozitivní zprávou je, že se páry ke svému milostnému „poprvé“ stavějí stále zodpovědněji z hlediska ochrany. Od začátku 90. let v důsledku osvěty uspokojivě klesá počet mužů, kteří nepoužijí žádnou ochranu (37 %) a naopak úměrně tomu roste počet těch, kteří použijí kondom (42 %). Řada mladíků spoléhá také na antikoncepci, kterou užívá jejich partnerka (13 %) a 11 % dotázaných se před početím chránilo přerušovanou souloží.

Tréma je normální, ale může věci zkomplikovat!

Jako každá životní premiéra, i ta sexuální, je samozřejmě zdrojem nejistoty, obav a trémy. „Při první souloži je normální, že muži mají trému, jsou nejistí, cítí se přitom zodpovědní za uspokojení partnerky, ale i za ochranu před nežádoucím otěhotněním a podobně. Není proto divu, že při prvním styku dojde často i k problémům s erekcí nebo k předčasné ejakulaci, která je důsledkem velkého rozdílu mezi vysokou sexuální vzrušivostí a současně nezkušeností,“ dodává prof. Petr Weiss, garant výzkumu. Situaci, kdy předčasná ejakulace překazí záměry roztoužené dvojice, známe i z filmové klasiky „Ostře sledované vlaky“. Bohužel však předčasná ejakulace nemusí provázet jen sexuální premiéry, ale v podobě neléčené sexuální dysfunkce se z ní může stát celoživotní komplikace mužského sexuálního života.

Orgasmus už napoprvé? Děvčata, na to zapomeňte!

Neradi bychom mladým ženám brali iluze, ale faktem je, že první milování je u dívek jen málokdy spojeno s vyvrcholením. „Dívky by proto raději orgasmus ani neměly očekávat, aby nebyly ze styku zklamané. Většinou totiž jde o ne příliš příjemný a někdy i bolestivý zážitek. Nicméně když se partneři vzájemně domluví, snaží se vyhovět potřebám toho druhého, lze očekávat, že se velmi brzy shodnou a milování pro ně přestane být stresem a stane se potěšením,“ uzavírá prof. Weiss.

 

Naši odborníci

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Klinický psycholog a psychoterapeut, vědecký tajemník Sexuologické společnosti ČLS JEP. Soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie.
Naši odborníci

MUDr. Karel Kočí, CSc.

MUDr. Karel Kočí, CSc. V posledních 25 letech se jako jeden z prvních lékařů v ČR věnuje andrologii a od r. 1995 vede úspěšné soukromé andrologické pracoviště.
Naši odborníci

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Člen České urologické společnosti ČLS JEP a předsedou její andrologické sekce, člen sekce urodynamiky a neurourologie, člen European Association of Urology, International Society of Andrology.
Naši odborníci

MUDr. Miroslav Louda Ph.D.

MUDr. Miroslav Louda Ph.D. Urolog s dvacetiletou praxí. Provádí výkony a operativu otevřenou cestou a endoskopickými přístupy. Pracuje na Urologické klinice FN a LF v Hradci Králové jako vedoucí lékař.
Naši odborníci