Křehkost muže

Mužská křehkost skutečně není mýtus. Je to v podstatě tabu, něco, co se pokud možno skrývá. Mužská křehkost skutečně existuje a psychologové ji označují jako „ztrátu role“. Dotazování na role muže a ženy od 70. letech zpochybnilo mnoho jistot, což změnilo staré rovnováhy, které určitým způsobem držely pár pohromadě. „Od tohoto ‚otřesu‘ jsou muži slabší. Osvobození ženy zdánlivě ukázalo, zejména ve vztahu, závislost a slabost mužů, která byla dosud skrývána.“ Naopak. Tato ztráta role vytvořila zmatek a stres, které musejí muži skrývat, aby negativně neovlivnili svůj sociální úspěch a dále nepodkopávali svou roli. Výsledkem je proud fyzických, psychologických a psychosomatických poruch, který může ohrozit především sexuální sféru.

Pro muže však není skrývání nebo zatajování jejich slabostí řešením, zejména pokud se jedná o sexualitu. Mluvením o těchto problémech s partnery a s lékařem neukazují slabost, ale spíše svou sílu. Tímto způsobem si mohou pomoci v identifikaci toho, co je špatně, a pak to léčit.

Předčasná ejakulace, oddálená ejakulace, erektilní dysfunkce, ztráta libida, nadbytek touhy: seznam sexuálních poruch, který může postihnout muže, je dlouhý. A společný faktor je velmi často hormonální. Mužská sexualita je výrazně ovlivněna testosteronem, hormonem produkovaným od narození u obou pohlaví, který u dospělého muže dosahuje až 20krát vyšší hladiny než při narození. Testosteron „synchronizuje“ touhu se samotným sexuálním aktem, reguluje začátek a konec erekce. Testosteron je proto „centrem“ mužnosti, ale jeho hladiny nejsou stabilní a trvalé. Omezený nebo chybějící sex snižuje množství testosteronu produkovaného ve varlatech, zatímco obnovení sexuální aktivity navrací jeho hladiny k normálu. Z tohoto důvodu je nejlepším lékem na ztrátu libida začít opět se sexem.

Problémy se sexem nejsou onemocněním, ale spíše příznakem jednoho nebo mnoha různých problémů. Akt milování vyžaduje nervy, které přenášejí senzorické signály do mozku, což umožní provedení příkazů, tepny, které zajistí přítok krve do penisu, a žíly, které zabraňují jejímu odtoku, plus vyvážený hormonální systém. Každá z těchto složek může být porušena.

 

Naši odborníci

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Klinický psycholog a psychoterapeut, vědecký tajemník Sexuologické společnosti ČLS JEP. Soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie.
Naši odborníci

MUDr. Karel Kočí, CSc.

MUDr. Karel Kočí, CSc. V posledních 25 letech se jako jeden z prvních lékařů v ČR věnuje andrologii a od r. 1995 vede úspěšné soukromé andrologické pracoviště.
Naši odborníci

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Člen České urologické společnosti ČLS JEP a předsedou její andrologické sekce, člen sekce urodynamiky a neurourologie, člen European Association of Urology, International Society of Andrology.
Naši odborníci

MUDr. Miroslav Louda Ph.D.

MUDr. Miroslav Louda Ph.D. Urolog s dvacetiletou praxí. Provádí výkony a operativu otevřenou cestou a endoskopickými přístupy. Pracuje na Urologické klinice FN a LF v Hradci Králové jako vedoucí lékař.
Naši odborníci